Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o. o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
62-800 Kalisz
NIP: 618-213-63-97
KRS: 0000395315
REGON: 301793602
tel.:
email: biuro@mks-kalisz.pl
Nr konta bankowego: 05 1020 2212 0000 5802 0380 9613

 • Spółka powstała w dniu 28 czerwca 2011 roku.
 • Wspólnicy: Miasto Kalisz posiadające 8 020 udziałów po 1000 zł każdy o łącznej wartości 8 020 000,00 zł;
 • Spółka działa pod firmą „Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w skrócie „Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o. o.”;
 • Z dniem 5 września 2011  roku Spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000395315;
 • Siedzibą spółki jest miasto Kalisz;
 • Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiot Działalności Spółki:

Celem spółki jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

 1. Organami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki
 2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Kalisza.
 3. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków (każdy powoływany jest na trzyletnią kadencję) powoływanych przez Miasto Kalisz.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Maciej Witczak
 • Grzegorz Szymański
 • Żaneta Lasiecka – Stodolna
 1. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd, w skład którego aktualnie wchodzi:
  • Błażej Wojtyła – Prezes Zarządu
 2. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.

Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
62-800 Kalisz

NIP: 618-213-63-97
KRS: 0000395315
Nr konta bankowego: 05 1020 2212 0000 5802 0380 9613

Prezes klubu – Błażej Wojtyła
tel. 785 967 903
e-mail: blazej.wojtyla@mks-kalisz.pl

Biuro klubu
tel. 576 650 350
e-mail: biuro@mks-kalisz.pl

Marketing i Promocja
tel. 575 330 210
e-mail: marketing@mks-kalisz.pl

Sponsoring i Reklama
tel. 664 433 769
e-mail: biznes@mks-kalisz.pl

Księgowość
e-mail: ksiegowosc@mks-kalisz.pl

Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o. o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
62-800 Kalisz
NIP: 618-213-63-97
KRS: 0000395315
REGON: 301793602
tel.:
email:
Nr konta bankowego: 05 1020 2212 0000 5802 0380 9613

 • Spółka powstała w dniu 28 czerwca 2011 roku.
 • Wspólnicy: Miasto Kalisz posiadające 3 600 udziałów po 1000 zł każdy o łącznej wartości 3 600 000,00 zł;
 • Spółka działa pod firmą „Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w skrócie „Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o. o.”;
 • Z dniem 5 września 2011 roku Spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000395315;
 • Siedzibą spółki jest miasto Kalisz;
 • Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiot Działalności Spółki:

Celem spółki jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

 1. Organami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki
 2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Kalisza.
 3. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków (każdy powoływany jest na trzyletnią kadencję) powoływanych przez Miasto Kalisz.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Maciej Witczak
 • Grzegorz Szymański
 • Żaneta Lasiecka – Stodolna
 1. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd, w skład którego aktualnie wchodzi:
  • Błażej Wojtyła – Prezes Zarządu
 2. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.

Sponsorzy

Sponsor Strategiczny

sponsor - miasto kalisz

Sponsor Tytularny Klubu

sponsor - energa

Sponsor rozgrywek TAURON Ligi

Sponsor rozgrywek TAURON Ligi

Powrót do góry
Close Offcanvas Sidebar